Zásady ochrany soukromí

Děkuji za návštěvu webu mlsnavarecka.cz, jsme rádi, že jste tady! Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek/newsletteru, návštěvníkem webu https://mlsnavarecka.cz nebo komentujete články zde publikované, svěřujete nám své osobní údaje. 

Nebereme na lehkou váhu ochranu Vašich osobních údajů, proto bych Vás na tomto místě rádi obeznámila se způsoby, jakými se o ně staráme, se zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsem Petr Malec (Okružní 716, 735 81 Bohumín, IČO 75248255), provozuji webovou stránku https://mlsnavarecka.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak bude s osobními údaji nakládáno a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu, a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v této souvislosti obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mailu: vase@mlsnavarecka.cz

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů
 • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy - osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení; pokud požádám o adresu, pak ji nezbytně potřebuji k plnění smlouvy; např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, dodání zboží.
 • vedení účetnictví: jste-li mými zákazníky (např. jste ode mě zakoupili e-book), vaše osobní údaje (fakturační údaje) potřebuji, abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • marketing – zasílání newsletterů
 • Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy jej nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení (novinky, newsletter). 

Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás novinky ode mě zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky nebo posledního otevření newsletteru.

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od posledního otevření newsletteru. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedl jinak.

Cookies

Pro zkvalitnění služeb a zajištění funkčnosti webu dochází při prohlížení stránky ke shromažďování a evidenci údajů, pomocí kterých je možné vyhodnocovat činnost uživatelů na webových stránkách a zpracovávat statistické výstupy. Přitom jsou všechny osobní údaje zpracovávány v anonymizované podobě.

Na webu jsou používány tyto cookies:

 • technické cookies, které jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti při využívání
  webových stránek,
 • soubory cookies, jejichž ukládání je podmíněno souhlasem návštěvníka, které
  pomáhají zlepšovat uživatelský dojem, usnadňují prohlížení webových
  stránek a nabízení služeb na míru zákazníkům a umožňují statistické měření
  nebo vyhodnocování

Ukládání souborů cookies můžete zakázat, a to v nastavení webového prohlížeče. To může mít za následek nedostupnost některých funkcí webových stránek nebo snížení uživatelského dojmu.

Předání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data bezpečně ochránit a na dané zpracování se specializují.

Jedná se o níže uvedené společnosti; do závorky vždy přikládám odkaz na zásady ochrany soukromí jednotlivých společností:

Zobrazování reklam

Stránka Mlsnavarecka.cz využívá jako partner službu AdSense, která zobrazuje reklamy Google nebo zapojených reklamních sítí certifikovaných společností Google LLC. K usnadnění zobrazování reklam používá Google soubory cookie.  Když uživatel navštíví webové stránky partnera Googlu, může být do jeho prohlížeče odeslán soubor cookie. Přečtěte si, jak Google používá informace z webů, které používají jeho služby.

Dodavatelé třetích stran včetně společnosti Google používají soubory cookie k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na daném webu nebo jiných webech. Díky souborům cookie může společnost Google a její partneři zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na stránce Mlsnavarecka.cz a dalších stránkách na internetu. Uživatelé si mohou personalizovanou inzerci odhlásit pomocí nastavení reklam.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijal jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: vase@mlsnavarecka.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 20 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc rád, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

Vznést námitku proti zpracování údajů, případně jakékoliv další dotazy ohledně ochrany osobních údajů můžete odeslat prostřednictvím e-mailu vase@mlsnavarecka.cz, nebo kontaktovat správce vašich údajů, jímž je provozovatel webu Mlsnavarecka.cz: Petr Malec, Okružní 716, 735 81 Bohumín.

Platnost od 1.5.2018, aktualizace 25.11.2020

Sdílej s přáteli
Hezký článek z webu MlsnáVařečka.cz, který stojí za přečtení: Zásady ochrany soukromí, odkaz je tady: https://mlsnavarecka.cz/zasady-ochrany-soukromi/